Viagra – Number One Medel mot erektil dysfunktion

Detta preparat är riktad för att övervinna problem med män potens. Den riktiga effekten av läkemedlet ska administreras oralt i minst 30 minuter innan samlag. Den rekommenderas dos är 100 mg. Fokusera på dina egna parametrar och individuell tolerans mot komponenterna i beredningen, kan dosen minskas till 25-50 mg.

Ökning av dosen är inte troligt. Förekomsten av Viagra kan förklaras av effektiva åtgärder från dess huvudsakliga ämne Sildenafil, som anses vara den mest betrodda och bekvämt för härdning av erektil dysfunktion. Det är därför många som köper Viagra och positiva resultat.

Kom ihåg att effektiviteten av Viagra ökar med sexuell stimulering. Instruktioner för Viagra beskriver att under inflytande av Sildenafil nivåerna av cGMP ökar i mullrande kroppen, vilket i sin tur bidrar till att slappna av glatt muskulatur och ökar blodflödet i mullrande kroppen. Smärre negativa effekterna av denna härdning kan kallas försämring i förmågan att urskilja färger tydligt. Men också recensioner av Viagra tabletter visar att färgseende var helt återställd inom två timmar efter intag.

Indikationer för användning

Såsom nämnts ovan, är denna beredning tilldelad för att bibehålla eller få en erektion nödvändig för dess normala samlag. Efter administrering av tabletterna de snabbt absorbera och den maximala koncentrationen i blodet visade sig efter 30-60 minuter. Det är lämpligt att ta läkemedlet före måltid. Fet mat minskar snabba sug av läkemedlet med 29%. Sildenafil och dess huvudsakliga inom cirkulerande elementet är anslutna till plasmaproteiner med 96%. I bedriva forskning samtidigt som 100 mg Sildenafil fanns tejpade upp 0,0002% av läkemedlet i spermier efter en halvtimme efter intag.

Effekten av en tablett börjar ganska snart och är mycket verkningsfull. Det är en av de viktigaste skälen att köpa Viagra.

Biverkningar

Innan du köper Viagra, vara säker på att du vet allt om det.

I de flesta fall när du tar Viagra bör det noteras att Sildenafil tolereras väl och biverkningar är svagt uttryckt. Även produktionen av Viagra, har det gjorts många researchments av detta läkemedel i olika länder runt om i världen och samlat en hel del kommentarer om Viagra tabletter. För kliniska tester, hade det varit involverade 3700 invånare i åldern 18-87 år. Cirka 500 av invånarna har använt drogen under ett år, i de flesta fall har det visat god tolerabilitet. Studierna visade också att vid slutet av preparatet reaktionerna var frånvarande eller svagt uttryckt.

Recensioner av detta preparat hjälper till att identifiera de mest frekventa biverkningar medan du tar det. De biverkningar från nervsystemet manifesteras i form av huvudvärk, matsmältningssystemet biverkningar är sällsynta, såsom dyspepsi. De negativa effekterna för det kardiovaskulära systemet kan manifesteras i form av facklor (vasodilatation), eller hjärtklappning. För andningsorganen det ibland kan hända nästäppa. Det kan också förekomma dimsyn, ljuskänslighet och negativa förändringar i färgseende.

Men för att minimera förekomsten av biverkningar när de tar Viagra bör du följa vissa försiktighetsåtgärder. Du bör först genomgå en läkarundersökning av en specialist, sexolog för diagnos av sexuell dysfunktion som skulle fastställa orsaken till denna situation. Det bör också finnas en allmän undersökning av den undersökte. Sexuell aktivitet leder till en avsevärd fysisk stress, eftersom under samlag hjärtfrekvensen ökar i hög grad. Sådana tryck kan vara oönskad eller till och med farligt under vissa förhållanden. Så ska man kartlägga kardiovaskulära systemet. De som genomgår kursen att bota med Viagra bör också vara försiktig vid anatomiska missbildningar av organ, särskilt vinkling, cavernous fibros eller Peyronies sjukdom. Det är också viktigt att vara mycket försiktig om du lider av sjukdomar som predisponerar för utvecklingen av priapism. Användningen av preparatet rekommenderas inte för de invånare för vilka sexuell aktivitet är kontraindicerat eller oönskade. Använd inte medicinen i kombination med läkemedel i samma verksamhetsområde.

Se inte att överdosera! Vid förekomsten av en sådan situation är det genomförs standard symtomatisk behandlingsmetoder det bör genomföras en magpumpning; också bör ges att dricka mycket aktivt kol tabletter, som vanligtvis är pounded och upplösta i vatten. Med stark överdosering ska du omedelbart åka till sjukhuset eller ring en ambulans.

Hållbarhet av läkemedlet är 5 år. Förvara den på en torr plats vid temperaturer under 30 ° C.

Du kan köpa Viagra vår tjänst. Kvaliteten på läkemedel och säkerheten om din personliga information är helt tillhandahålls av oss. Köp Viagra just nu och njuta av livet med glädje!